Tech BlogBrand Name

Varför React?

Ett ramverk kan vara populärt, roligt att arbeta med eller användas av Facebook. Det medför inte att ramverket är per automatik ett säkert kort för en organisation. I denna korta guide så skall vi försöka förklara hur man resonerar när man gör ett långsiktigt teknikval inför ett nytt eller befintligt projekt.

Så, varför react?

Chefer och beslutsfattare vill veta saker som:


Utvecklingshastighet

Kommer detta val att medföra att projektet blir klart i tid och inom budget? Vad innebär det för nya medlemmar i projektet i form av onboarding och är det enkelt att sätta sig in i koden och förstå koncept, terminologi och syntax?

Enkelt att underhålla

Kommer det att vara att enkelt att underhålla projektet? Ur affärssynpunkt betyder det att lägga till nya funktioner och ändra befintlig funktionalitet utan att spendera resurser på utvecklare och närliggande roller såsom t ex projektledare, QA-personer osv

Långsiktighet

Teknik är en investering. Beslutsfattare behöver kunna se långsiktig avkastning på de investeringar som görs i ramverk och plattformar. Vilket innebär att ramverken behöver kunna vara gångbara i minst tre till fem år.

Är detta något som är en fluga som verkar trendigt nu eller är det nästa stora våg? Det man konkurrerar mot är ramverk som funnits i åratal, har hög igenkänningsfaktor och har en track-record av att vara tongivande del i många projekts framgång.


Cross Platform

Numera kan du skriva plattformsspecifik kod med React. Du kan använda React Native för att t ex skriva appar för Android, iOS, Webb och Windows.

Framgångsfaktor 

Att ett språk eller ramverk är ”framgångsrikt” ur ett affärsperspektiv betyder vanligtvis att det tjänar (eller sparar) pengar och tid. Både för utvecklaren och därmed organisationen.

Community

React har en stadigt ökande community som underhåller och uppdaterar språket kontinuerligt. Det finns dessutom flertal stora aktörer som jobbar med att hålla kurser och arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om React.

Hur motiverar man valet av React?

När din chef frågar, "Varför ska vi använda React?" så kan du svara med några av de punkter som listas nedan

 • Reacts komponentbaserade karaktär innebär att det går fort och är enkelt att översätta design till kod.

 • Komponenter medför att koden kan delas upp i små enheter och återanvändas i en eller flera appar utan att öka teknisk komplexitet.

 • React lånar idéer från funktionell programmering som gör koden enkel att refaktorisera. Detta innebär att kodförändring är relativt billigt (jämfört med gaffatejp- och limalternativ som jQuery).

 • React är det mest populära frontendramverket just nu och det har markant ökat i popularitet sedan 2014. Det är cirka 5 år, vilket är en evighet i JavaScript-världen. React har satt en standard i hur komponenter bör byggas och bete sig som nu är en standard inom industrin. Samma tänk används numera i både Angular och Vue.

 • Även om ett konkurrerande ramverk tar tronen under de kommande åren, innebär Reacts långvariga popularitet att det kommer att finnas en stark pool av React-utvecklare för att fortsätta projektet.

 • React har använts i produktion av stora företag som Facebook, Microsoft, Netflix, Airbnb, Walmart, Paypal och många många fler.

 • Reacts open source community är öppen, global och stöttande. De flesta problem har redan lösts och det finns standarder för hur man löser allting från autentisering, datahantering till SEO osv.

 • Det finns ett mycket stort antal existerande komponenter som man kan importera till projekt och anpassa utefter eget behov. Därmed lägger man inte tid på att utveckla något från grunden.

 • React har nu licensierats under MIT licensen, som innebär att
  1. Det inte längre finns ett eventuellt patentrelaterat hot från Facebook
  2. Det är inte GPL, så det finns ingen risk för plötsliga juridiska åtgärder från Facebooks sida

Dessa är några av de punkter som vi tycker är avgörande fördelar med React.

© 2022 Will & Skill