Tech BlogBrand Name

Vad bör man tänka på när man jobbar med en Tech Partner?

Här kommer tre konkreta tips!

I denna guide kommer vi att titta närmare på hur man bör göra för att uppnå så mycket som möjligt i ett projekt tillsammans med en Tech Partner. En Tech Partner bör ses som ett bollplank och kompanjon som kan stötta dig i att uppnå det du vill åstadkomma snabbare.

1. Definiera projektet

Vi på W&S har tagit fram nedanstående checklista som du kan använda dig utav för att både öka din förståelse för projektet samt förankra en gemensam bild i din organisation för vad som skall uppnås när projektet sjösätts.

 1. Fundera på ifall du har tillräckligt med underlag för att förstå vad ditt bolag vill åstadkomma med den tjänst/produkt som skall utvecklas och hur resultatet bör uppfattas av slutanvändaren.

 2. Finns det tydliga affärsmål och tydlig förklaring till vilken affärsnytta tjänsten/produkten skall uppnå.

  Fundera kring frågorna nedan:
  1. Vet jag vad “Definition of success” är i detta fall?
  2. Vilket värde skapar vår produkt för slutanvändaren?
  3. Vad är vår slutkund villig att betala för?

 3. Ta reda på vilken budget du har att leka med samt hur mycket tid du har innan tjänsten/produkten skall lanseras och användas av riktiga slutanvändare.

 4. Ta hjälp av designers internt eller externt för att skapa wireframes som förklarar vilka delmoment som skall finnas i tjänsten/produkten.2. Inventera resurser

Här behöver du fundera på hur du skall komma åt de resurser som behövs i ditt projekt.

 • Vilka är kompetenserna du behöver i ditt projekt?
  • Projektledare
  • Designer
  • Utvecklare
  • Testare
  • ...
 • Finns ovanstående personer i min organisation?
  • JA: Kan personerna dedikera sig på heltid till ditt projekt?
  • NEJ: Var får jag tag på dessa personer?

3. Definiera scope och delmoment

Vår erfarenhet är att projekt med väldefinierat scope och tydliga delmoment lyckas bättre.

För projektets välmående är det viktigt att hela tiden förankra slutresultatet i realistiska förväntningar.

Vad är realistiska förväntningar?

 1. Vilka affärsmål projektet skall uppnå? Först då kommer du att kunna förstå hur du ska förhålla dig till resultatet tillsammans med ditt designteam och utvecklingsteam
 2. Verifiera med dina utvecklare och externa konsulter att det som planeras in kan åstadkommas inom projektets ekonomiska budget och inom en viss tid.
 3. Ibland händer det att man planerar in nya önskemål utan att ta hänsyn till befintliga krav och leverabler som behöver prioriteras om och antingen flyttas fram eller skrotas helt. Detta leder tyvärr ofta till missnöje inom projektet.
 4. Försök räkna med “kuddar” och ta hänsyn till att människor blir sjuka.

© 2022 Will & Skill