Tech BlogBrand Name

Skapa Django models från User Stories

När du ska bygga ett back-end med Django Models för första gången så kan det va bra att kartlägga vad som faktiskt är nödvändigt utifrån en användares perspektiv. Man kan skapa en egen tänkt väg för hur användare faktiskt tänkt använda produkten för att på så vis se vilka fält och datatyper som bör finnas med i dina Models. Man bör även titta på projektets beskrivning om vad som SKA finnas med.


Krav

Här har vi valt att göra en tänkt väg för en användare som ska kunna skapa Uppgifter.

Skriv ner en Användarberättelse:

"Som en Användare kan du skapa Uppgifter"

"En Uppgift kan ha flera Uppgiftsdelar"

Lokalisera substantiven i det du skrivit:

"Som en Användare kan du skapa Uppgifter"

"En Uppgift kan ha flera Uppgiftsdelar"

Börja tänk på vilka fält som kan komma att behövas:

"(id, is_compleated, users, title, description, created_at, deadline_at)"

Nu när du lokaliserat substantiven så kan du börja skapa dina Models.

SKAPA DINA MODELS

Nu när vi lokaliserat våra substantiv från användarberättelsen så kan vi nu börja skriva upp våra Models.

Vi har tre huvudsakliga delar som vi behöver bygga Models för

  • Användare,
  • Uppgift,
  • Uppgiftdelar

Nu när vi lokaliserat dessa så kan vi börja skapa våra Models och lägga till dom fält som vi behöver.

För User Model använde vi Django's inbyggda modell.

Bestäm data-typer

Det finns mängder av olika sorters datatyper som man kan välja för varje fält till Models. Välj passande datatyper till varje fält.

Alla data-typer som finns att tillgå i Django hittar du här

Nu har du definierat vilka Models som behövs, vilka fält som ska finnas med och bestämt vilken data-typ varje fält ska ha. Så nu är det bara att börja bygga dina Models för ditt första Django projekt. Glöm inte bort att kolla projektbeskrivningen så du inte missat något fält.

© 2020 Will & Skill