Tech BlogBrand Name

React-utvecklare på en digitalbyrå i Stockholm

Will & Skill är en digitalbyrå i Stockholm som tar ansvar och erbjuder trygghet för våra kunder när det kommer till systemutveckling och digitalisering av våra kunders affärsprocesser.

En viktig del utav det arbetet är utvecklandet av Front-End lösningar. Vi använder oss utav React i våra projekt.

Front-End utvecklare hos oss jobbar bland annat med följande:

  • Val av teknik
  • Arkitektur
  • Implementering av design
  • Deployment av Front-End

Val av teknik

Våra React-utvecklare går igenom en gedigen process för att välja rätt teknik och rätt ramverk för det aktuella projektet. Detta innebär att utvecklarna gör en genomgripande analys av kraven idag, framtida visioner samt eventuella restriktioner i form av lagar och compliance. I detta fall utgår vi från att React är tekniken som är bäst lämpad för projektet.

Arkitektur

När val av teknik är på plats är det nu dags att se över hur projektet ska byggas. Tänker vi oss att det är en SPA eller en traditionell HTML sida? Finns det några förutsättningar eller begränsningar hos kunden som vi behöver ta hänsyn till? Finns det några nya best practices som vi behöver känna till inför projektet? Finns det liknelser mellan detta projekt och tidigare projekt utförda utav oss?

I denna fas väljer vi även ifall vi ska använda oss utav någon global-state lösning (Redux, Mobx, Context osv).

Därefter är det dags att göra en övergripande bild utav de visuella komponenter som behövs i projektet samt vilka props/input dessa behöver. Vi passar även på att specificera typerna för dessa. För att göra detta på ett enhetligt sätt använder vi oss utav Typescript.

Implementering av design

I denna fas ser våra React-utvecklarna till att använda sig antingen utav ett CSS-ramverk eller style-components för att bygga en pixel perfect upplevelse för slutanvändaren.

Deployment av Front-End

Våra React-utvecklare ansvarar även för att paketera sitt React-project och ser till att det deployas enligt projektets krav.

© 2022 Will & Skill