Tech BlogBrand Name

Öka produktiviteten i ditt content-team

Använd ett Headless CMS tillsammans med React för att öka produktiviteten i ditt Content Team.

På Will & Skill lägger vi stor vikt vid att vara nyfikna och testa nya saker med jämna mellanrum. Vi som digitalbyrå lägger stor vikt vid att ligga i framkant och utvärdera nya metoder så att vi inte sitter fast med en specifik plattform eller språk/ramverk. Varje år så dyker det upp en hel del nya intressanta CMS plattformar och vi ser till att testa de mest lovande och försöker bygga något som bidrar till bättre produktivitet hos oss och våra kunder.

Att jobba på detta sätt innebär att vi hela tiden omprövar vår uppfattning av de verktyg som vi använder samt att vi konstant utvärderar ny teknik för att bygga saker åt oss själva och våra kunder.

Att jobba med innehåll

När man jobbar med innehåll på olika sätt så behöver man ha ett publiceringsverktyg som möjliggör flexibilitet men även följer rigida mallar för att presentera innehåll på ett meningsfullt sätt. Därför bör man använda sig utav ett CMS, ett så kallat Content Management System som det heter på engelska.

På Will & Skill har vi haft nöjet att jobba med en hel del olika CMS såsom Wordpress, Qards, Django CMS och DatoCMS. På sistone har vi byggt om vår hemsida i DatoCMS och nedan delar vi med oss av en del lärdomar.

Vad är DatoCMS?

DatoCMS är ett så kallat “Headless CMS”. I ett “Headless CMS” så definierar man inte själva UI:t utan man definierar snarare all data som skall presenteras samt inbördes relationer i hur datat bör struktureras när det når frontend.

Detta innebär att istället för att fokusera på utseendet så sätter man allt innehåll i fokus och sätter upp rigida regler för vilken data som skall matas in samt hur denna data skall manifesteras och konsumeras via ett API. I DatoCMS fallet är det även så att APIet är baserat på GraphQL och inte REST.

Fördelen i detta fall är att man kan sätta strukturen för all content en gång och därefter jobba med att bygga UI:t i React, Angular, Vue eller något annat frontend-ramverk utan att behöva lägga mer tid på allt innehåll och data.

Vilka använder DatoCMS?

Det finns en hel del stora bolag som använder DatoCMS. Bland annat Dropbox, Nike, Verizon, LinkedIn, VMWare, Deutsche Telekom och Vice. Alla dessa bolag spenderar väldigt mycket tid på att putta ut innehåll i form av landningssidor, produktsidor och nyhetsartiklar.

Det som är viktigt att komma ihåg är att alla dessa organisationer verkar i helt olika branscher och har helt olika hierarkier men DatoCMS struktur gör det enkelt att anpassa utefter behov och önskemål.

Nike, Dropbox, LinkedIn och Vice...

Är några bolag som flitigt använder sig utav DatoCMS för att pusha ut innehållsrika sidor och artiklar på daglig basis

Vilka andra specifika fördelar har DatoCMS?

  • Innehållhanteringsmotor som är flexibel och enkel att bygga ut
  • Skapa plugins för ditt content inom någon enstaka timme
  • Gränssnitt som gör det enkelt att jobba med stora mängder data
  • Flerspråksstöd för content på olika språk
  • GraphQL API för olika ändamål och klienter
  • Automatiserad dokumentation av skräddarsytt API pga GraphQL
  • Inbyggd sökfunktionalitet
  • Inbyggt stöd för uppladdning av statiskt innehåll såsom bilder, ljudklipp, filmklipp
  • Inbyggt stöd för att editera bilder och generera miniatyrbilder

Öka produktiviteten hos ditt content-team idag

DatoCMS ökar produktiviteten främst hos de som skapar content (copy, bilder, ljudklipp och videoklipp). Som ansvarig för content har du ett robust verktyg för att hantera innehåll på ett logiskt och strukturerat sätt. Du kan anpassa mycket utefter dina behov och det innehåll som är mest relevant för din organisation.

Utöver ovanstående har får du ett kraftfullt och kompetent verktyg för att skapa snygga sökmotoroptimerade sidor som kan genereras av valfritt frontend-ramverk. Varje sida komponeras ihop av plugins eller så kallade fördefinierade “Blocks” som kan fyllas med valfritt innehåll baserat på den struktur och data som content-teamet satt upp.

Slutligen resulterar det i en komplett lösning som ger dig friheten att utforma väldigt flexibla sidmallar som följer en tydlig hierarki och presentera ditt innehåll på ett sätt som är effektivt och roligt. Du som content-ansvarig har nu möjligheten att ta kontroll över ditt budskap och trollbinda din målgrupp!

Headless CMS

Ett headless CMS möjliggör nya sätt att skapa lösningar som separerar det redaktionella arbetet från själva sidan eller applikationen.
Ovanstående medför bättre produktivitet för redaktörer och deras team samtidigt som det innebär större frihet för utvecklare.

Gladare och snabbare utvecklare

Tanken är att man med ett sk “Headless CMS” separerar data och innehåll från presentation. I detta fall så lämnar man över presentationsbiten helt och hållet till frontend-utvecklarna. DatoCMS lägger helt enkelt ingen vikt vid vilket frontend-ramverk som används. Detta medför att frontend-teamet kan i princip välja exakt de verktyg som lämpar sig bäst för organisationen och dess behov.

Detta medför att man ofta kan återanvända väldigt mycket befintlig kod som utvecklats för ens befintliga sajt eller applikation utan att inkräkta på de val som gjorts av utvecklarna. Det går väldigt fort att koppla ihop en frontend i t ex React med DatoCMS med hjälp av GraphQL API:et som kommer out of the box.

Ett stjärnskott i CMS-himlen

Om man jämför med äldre lösningar som t ex Wordpress så är DatoCMS ett relativt nytt verktyg på marknaden. DatoCMS smögs ut på marknaden 2015 av webbyrån Leanpanda och har successivt växt till att bli ett av de ledande CMS plattformarna på nätet idag trots sin unga ålder. Det som gör att DatoCMS är väldigt omtyckt är att de konstant utvecklar plattformen med hjälp av feedback från sin community.

Om man tar Wordpress som ett exempel då det är guldstandarden för CMS idag så ser man att det finns en hel del saker i Wordpress som finns där sedan 15-20 år tillbaka som lever kvar för att man behöver hålla kvar bakåtkompatibilitet vilket i sin tur medför en del nackdelar som att kodbasen är svårnavigerad och tungrodd. I DatoCMS fall så har man kunnat titta på behoven hos de flesta organisationer i form av hur man hanterar och tänker kring innehåll och avväga det tillsammans med hur frontend-ramverk fungerar idag t ex med paradigmer som Single Page Application (SPA) och AJAX-anrop, båda avgörande teknik för hur applikationer och sajter känns responsiva och interaktiva utan att tumma på andra dimensioner som är avgörande för en bra och unik upplevelse på nätet.

Vill du veta mer om DatoCMS?

Går du eller någon i din organisation och funderar på vilket CMS ni skall välja för att underlätta arbetet för ert content team?

Will & Skill är en stockholmsbaserad digitalbyrå som specialiserar sig på att bygga moderna CMS-lösningar tillsammans med frontend-ramverk som React. Tveka inte att höra av dig till oss på Will & Skill för att diskutera mer om just dina behov!

© 2022 Will & Skill