Tech BlogBrand Name

Håll koll på vad som händer i din Django app

Django är ett fantastiskt ramverk som är skrivet i Python som ligger oss nära hjärtat. Våra django-utvecklare har hjälpt stora som små kunder att lansera och underhålla lösningar som utnyttjar Djangos exemplariska verktygslåda för att bygga robusta lösningar som älskas av både utvecklare och slutanvändare.

I denna guide tittar vi på tre enkla verktyg för att hålla koll på vad som händer i våra Django appar. Dessa verktyg underlättar för ett mer autonomt arbetsflöde och ökar samsynsgraden i ett utvecklingsteam kring vad som bör prioriteras.

Vi använder dessa verktyg för att kontinuerligt kunna sätta upp prioriteringslistor tillsammans med kund och produktägare för att hantera ärenden som kan påverka en sajt eller en app negativt och därmed jobba proaktivt med att lösa problem innan de växer sig större.

Django Profiling

Django Debug Toolbar

Detta verktyg känner de flesta till men är även ett av de verktyg som vi ofta använder. Med detta verktyg så kan man få en klar överblick kring alla beståndsdelar som påverkar appen. Man kan till exempel kika på allting från SQL anrop och template rendering till vilka HTTP headers som är tillgängliga för ett visst anrop.

Läs mer om Django Debug Toolbar


Django Silk

Django Silk funkar som en app på samma sätt som Django Debug Toolbar och är enkel att installera.

Silk är ett profileringsverktyg för Django som ger dig möjligheten att på ett enkelt sätt profilera dina endpoints/urler och se hur din app beter sig. Du kan se t ex hur lång tid en endpoint tar och bl a hur många databasanrop som görs via denna endpoint för att enklare underhålla din app och optimera antal databasanrop som görs.

Läs mer om Django Silk


Elastic APM

Elastic APM är ett av våra favoritverktyg men kräver dock en del kunskaper kring ElasticSearch och Kibana om du inte har något emot att hosta upp en slant och köra det på Elastic Cloud (finns tillgängligt för AWS, Google Cloud och Azure).

Elastic APM är en kraftfullare version av det som en gång i tiden var Opbeat APM. Opbeat köptes av bolaget bakom ElasticSearch, nämligen Elastic.

Läs mer om Elastic APM


Ta nästa steg

Ovanstående exempel är några av de verktyg som vi på Will & Skill använder för att jobba datadrivet och värdeskapande tillsammans med våra kunder. Är du eller din organisation i startgroparna för att jobba mer datadrivet? Hör av dig till oss på Will & Skill idag och accelerera arbetet med att bli en organisation som rör sig fortare och med högre precision.

© 2020 Will & Skill