Tech BlogBrand Name

Fem saker att hålla koll på som Django utvecklare år 2020

Django - Pythons mest älskade ramverk!

Enligt Stack Overflows årliga "Developer Survey" så innehar Django position 6 med 62.1% bland rösterna av totalt 90 000 utvecklare som röstat fram Django till en av de mest älskade ramverken.

Django är ett Python-baserat open-source ramverk ämnat främst för webb och API-utveckling. Ramverket har använts av en hel del framstående organisationer såsom Instagram, Spotify, NASA, Mozilla, Pinterest, MIT och många fler. Django är känt för att hjälpa utvecklare att skriva koncis och läsbar kod samtidigt som det kommer med en hel del funktionalitet "out of the box" som gör det enklare att skapa prototyper tillsammans med intressenter i ett bolag för att snabbt kunna iterera fram fungerande lösningar som är enkla att skala.

Nedan finner du ett par fördelar med Django:

  • Django kan köras på Linux, macOS och Windows.
  • Django hjälper utvecklare att undvika vanligt förekommande fel såsom t ex säkerhetsluckor som man kommer åt via så kallade SQL-injections och "clickjacking".
  • Ramverket är baserat på Python vilket gör det enkelt att använda då Python är känt som ett språk som är läsbart och enkelt att lära sig även för nybörjare. Många framstående universitet har Python som första språk.
  • Django kommer med ett så kallat ORM (object-relational mapper) vilket underlättar interaktioner med databaser samt underlättar hantering av migrationsfiler som håller koll på de ändringar som utförs i en databas.

Som Django utvecklare kan du redan idag hugga tag i nedanstående nyheter

Stöd för MariaDB.

Django 3.0 stöder MariaDB 10.2 och uppåt. MariaDB är en av de mest populära databaser som finns och det skadar inte att det är samma utvecklare som låg bakom MySQL som utvecklat MariaDB.

Stöd för ASGI

Iochmed releasen av Django 3.0 kan du skriva asynkron kod som gör att Django får en boost i prestanda. ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) är ett nytt interface som gör att du kan skriva asynkron serverkod i Python 3. Django kommer att fortsättningsvis även supporta WSGI så det är inte brådis att migrera men det är såklart spännande med mer async stöd i Django-projekt.

Enumrerade Typer

Django 3.0 introducerar "Enumerated Types" som gör det enkelt att ange Enumrerade Typer för data som skall representera ofta förekommande tillstånd som t ex kön, status, lista med fördefinierade städer osv på ett koncist och enhetligt sätt. Läs mer om detta i Djangos dokumentation här

Expression Filters

En ny feature i nya Django 3.0 är att man kan använda filter expressions direkt för fält som består av typen BooleanField. I tidigare versioner har man först behövt annotera dessa och därefter filtrera dem baserat på annoteringen. I Django 3 kan dessa utföras direkt i så kallade "Query Set Filters".

Django Channels

Är inte unikt för Django 3.0 och har funnits ett tag men Django Channels gör det enkelt att bygga appar som uppdateras i realtid.

Summering

Django fortsätter att vara relevant genom dessa nya features och uppdateringen av Python 3 ekosystem fortsätter i hissnande takt. En hel del ny innovation sker i form av nya typer av asynkrona appar som vi på Will & Skill utvärderar och har för avsikt att summera i en artikel längre fram!

Kom ihåg att den senaste releases av Django, version 3.0 stöder enbart Python 3.6 och uppåt.

Så om du fortfarande sitter fast med Python 2, så ger dig Django 3.0 ännu en anledning att migrera till Python 3 genom att släppa dessa godsaker.

© 2020 Will & Skill