Tech BlogBrand Name

Email, läsbar-kod och CMS

Igår var det återigen dags att samla teamet för vår Show & Tell. Vi startade timern och därefter fick alla delge allt från problem till tips.


Baddar började med att dema en kodsnutt för filtrerande av BCC-email i ett Django-projekt. Den visade hur man måste plocka ut dessa automatiskt för att de skall skickas till samtliga på BCC-listan. Därefter visade han hur en produktionssättning går till. Tips är att kolla ifall några models har förändrats!


Hassan pratade om vikten av att skriva läsbarkod. Då utveckling till stor del handlar om att läsa kod som redan är skriven snarare än att faktiskt skriva ny kod. “Leave the campground cleaner than you found it!”, vilket förklarar varför code-reviews är så viktiga. Att låta någon annan gå igenom koden är alltså inte bara bra för att lära utan leder oftast till en renare och tydligare kod.


Hassan gick även igenom några best practices, bland annat enligt exemplen i bilden nedan, där det konkret visas hur tydliga variabelnamn gör koden mer läsbar.

Faisal fortsatte på Hassans spår och berättade generellt gällande modellering och struktur för projekt. Ett gäng grymma tips som gör att utvecklingen blir mer strukturerad.

Andreas och Rami, som båda suttit med Django-projekt under veckan hade lärdom att delge. Det ena gällde en pagineringslösning och hur den väljer vad som skall inkluderas och inte, medan det andra gällde plugins i CMS:et.


Vi tycker att det är viktigt att alla är delaktiga och känner en samhörighet under våra Show & Tells. Det är väldigt viktigt för kompetensutvecklingen. Att ta del av sådant som andra utvecklare suttit med, från högt till lågt — litet till stort tycker vi är superviktigt. Dessutom är det lärorikt och nyttigt att fundera kring vad man gjort och vad man lärt sig.

© 2020 Will & Skill