Tech BlogBrand Name

Django - Ett Python-baserat ramverk för webbapplikationer

Vi på Will & Skill AB använder oss utav Django för att bygga våra skalbara och dynamiska Back-End lösningar. Som en digitalbyrå är det viktigt att vi konstant utvärderar våra tekniska val för att på ett så effektivt sätt som möjligt leverera digitala lösningar till våra kunder. Vi har sedan 2012 jobbat med Django och känner än idag lika starkt för det.

Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Developed by a fast-moving online-news operation, Django was designed to handle two challenges: the intensive deadlines of a newsroom and the stringent requirements of the experienced Web developers who wrote it. It lets you build high-performing, elegant Web applications quickly.

Django focuses on automating as much as possible and adhering to the DRY principle.

Python

Django bygger på programmeringsspråket Python. Python är ett enkelt och väldigt läsbart språk och bl.a. det mest populära programmeringsspråket år 2014. Vi ser fram emot 2015s resultat.

Django

For perfectionists with deadlines

Ovanstående citat beskriver Django utvecklare på ett väldigt bra sätt. Vi befinner oss oftast i ett läge där komplexa leveranser ska produktionssättas med hög noggrannhet samt strikta deadlines. Vår erfarenhet av Django har lett till att vi har kunna möta dessa deadlines och levererat lösningar som uppnår utsatta mål samt upprätthåller en hög standard.

Ett komplett ramverk

Django erbjuder kompletta och välstrukturerade lösningar som gör att man kommer igång väldigt snabbt.

  • Man får mycket “gratis” och det hjälper utvecklare att koncentrera sig på själv uppgiften istället för att uppfinna hjulet igen
  • Praktiskt att följa en standard
  • Underlättar samarbete m.h.a Best Practices

ORM - Object Relational Mapper

Webbutvecklare ska inte behöva grotta sig in i SQL-kod för att plocka upp data till webben. Detta ska skötas av ramverket. Django gör det här riktigt bra med API:er för att prata med databasen.

Administrationsgränssnitt

Med Django följer ett administrationsgränssnitt med från början. Detta för det enkelt att bygga upp system var data enkelt kan ändras via detta gränssnittet. Administrationsgränssnittet är enkel att modifiera och bygga om så att det passar de flesta användningsområden.

Prestanda

Varje ramverk är byggt med prestandaproblem i åtanke och Django är inget undantag. Django är väldigt snabbt “out-of-the-box” men skulle man behöva öka prestanda så är det väldigt enkelt att integrera valfri cache-lösning (t.ex. redis).

Skalbarhet

Från personliga hemsidor, småföretagarhemsidor till stora databaser med tusentals-användare. Django fungerar lika bra i dessa olika användningsområden. Begränsningen ligger endast i hårdvarubudgeten.

Django REST framework - Rest API:er för moderna appar

Trenden de senaste åren har varit att skilja på Front-End och Back-End så mycket som möjligt. Detta har medför att REST-standarden har kommit till. Django REST framework är ett ramverk för att enkelt bygga REST API:er. M.h.a stark integration med Django Model kan vi enkelt och väldigt snabbt bygga API:er som kan användas av webbklienter, mobila appar och även av andra system.

Vilka använder Django?

Django används utav stora kända varumärken

  • Disqus
  • Washington Post
  • Pinterest
  • Instagram
  • SVT
  • KTH Social
  • Spotify

Nu när du har bättre koll på vad Django kan användas till så är det dags att boka in ett möte förutsättningslöst möte för att se hur Django kan vara ett verktyg i er digitala resa. Använd gärna "Kontakt" länken nedan för att höra av dig.

© 2020 Will & Skill