Tech BlogBrand Name

Digitalt Bokningssystem med betalning

Inlogg med Facebook, SMS och Google. Betalning med hjälp av Swish, Klarna, PayPal samt faktura.

Vår kund är verksam i ett sammanhang där deras kunder bokar in personliga 1 till 1 sessioner med deras representanter och betalar för dessa sessioner per tillfälle. I utgångsläget sköttes dessa bokningar manuellt via mail eller telefon och likaså skedde matchning mellan kunderna och företagets representanter manuellt utan något egentligt underlag bortom vem som var tillgänglig eller känd av kunden sen tidigare.

Den tidigare processen var ineffektiv och man hade problem med bokade sessioner som uteblev regelbundet. Likaså var kundrelationer ofta bunden till en enskild representant som ofta föranledde att man tappade en kund om dess ordinarie representant slutade.

Will & Skill kontaktades i ett skede där kunden övervägde att digitalisera hela eller delar av dessa processer och behövde bilda sig en uppfattning om kostnad och lämplig utformning för en sådan lösning. Efter några möten och ett par design workshops hade kunden ett komplett beslutsunderlag som man valde att justera något för att sedan förverkliga det med hjälp av Will & Skill genom ett paketerat Projektåtagande.

Resultatet blev en digitaliserad och förbättrad bokningsprocess där företagets kunder enkelt matchas med lämplig representant och bokar in en tid utifrån dennes tillgänglighet. Man valde att tillgängliggöra denna möjlighet både via en Webbportal samt via Mobil App och införde chat-funktionalitet mellan representanterna och deras inbokade kunder så eventuella förhinder eller annan information kommuniceras direkt emellan dessa.

Man valde även att integrera betalning som en del av det digitala flödet och förenklade ytterligare för kunderna genom att erbjuda möjlighet till inloggning via SMS kod eller utifrån inloggad status i andra betrodda källor.

© 2022 Will & Skill