Tech BlogBrand Name

Därför ska du använda React Native till din nästa app

Framtidens startups och digitala projekt kommer att jobba med att optimera och utveckla sina digital produkter i snabba cykler. Detta gäller inte bara utvecklingstakten utan även arbetsprocesserna som används i branschen. Detta medför att det gäller att välja rätt verktyg och processer som är lätta att använda och utveckla enligt produktens behov.

Det finns ett flertal olika ramverk och verktyg för att skapa och underhålla appar. Dock finns det ett ramverk som sticker ut bland mängden, nämligen: React Native.

React Native har väldigt snabbt blivit defacto standard för utvecklare som snabbt och modulärt vill utveckla mobila appar åt sig själva eller sina kunder. Ramverket tillåter utvecklare att använda samma kodbas till flera olika plattformar, däribland Android och iOS. Det finns även vissa tappra själar som fått React Native att fungera på både Apple Watch och Amazon Fire TV.

Fördelar med React Native

♻️ Återanvändbarhet

React Native utvecklades och lanserades av Facebook. Syftet var att ta fram ett ramverk för att designa snygga och snabba appar med användbarhet i fokus. I början lanserades React Native som ett ramverk för iOS-appar. Nu används det till att bygga hybrid-appar som fungerar på iOS, Android och även webb. Detta medför att den kodbas som utvecklas kan återanvändas på dessa plattformar.

⚡️ Snabbt!

React Native är idag det självklara valet för snabba och responsiva appar. Ramverket använder sig utav Facebook's React ramverk under ytan. Detta gör att utvecklare som är bekväma i att utveckla web-appar med hjälp av React, väldigt snabbt kan sätta sig in i React Native. Med hjälp av React Native kan utvecklare använda mobilens prestanda för att bygga appar i världsklass. React Native kan även med hjälp av "broar" kommunicera direkt med det man kallar för Native-lagret. Detta medför att en app som är skriven i Javascript/React Native kan kommunicera med telefonens interna API:er. 

☕️ JavaScript

Som nämnts innan så använder React Native sig utav programmeringsspråket JavaScript. JavaScript är, idag, bland det populäraste programmeringsspråket bland utvecklare som jobbar med Front-End och mobilutveckling. Det är just detta som har medfört att React Native blivit så populär som det är idag. JavaScript är ett språk som, olikt Swift och Objective-C, är enkelt för utvecklare att sätta sig in i. Allt ovan medför att React Native blir enkelt att skriva och läsa.

💰 Gratis!

React Native är helt och hållet open-source. Vilket betyder att det är gratis att använda och utveckla i. Alla verktyg som behövs för utveckling är gratis och lätt tillgängliga på internet.


Vill du veta mer om hur React Native kan underlätta mobila utvecklingen i din organisation? Tveka in att höra av dig till oss!

© 2020 Will & Skill