Tech BlogBrand Name

6 tips för att lyckas bättre med din digitala affärsidé

Här kommer våra åtta tips för att lyckas bättre med din digitala affärsidé!

För oss handlar framgångsrikt företagande om att skapa värde och det är en av de principer som vi alltid håller i åtanke när vi arbetar med våra kunders projekt. Dagarna för att lansera framgångsrika appar baserade bara på idén är länge borta. Appar och webbplatser som lyckas idag är byggda på solida affärsprinciper och genomtänkta intäktsströmmar. I denna guide hoppas vi kunna dela några affärstips med dig som ger dig nytta när du arbetar för att uppnå dina affärsdrömmar.

1. Väldefinerad Vision

En väldefinierad vision är en färdighet/gåva som varje företagsledare behöver för att ta sig över mållinjen. Det kommer att vara den största kraften bakom en entreprenörs framgång och kommer att fungera som en kompass under tuffa tider.

2. Discipline

Utan disciplin är det svårt att lyckas i något branch idag. Självdisciplin leder till positiv arbetsetik och den positiva arbetsetiken leder till att saker och ting görs effektivt och ändamålsenligt. Det är viktigt att alla teammedlemmar är med på samma bana och arbetar tillsammans för att komma i mål. Disciplin är bron mellan mål och prestationer

3. Problemlösning

Alla affärsidér utgår från att lösa ett problem. Om problem inte finns behövs inte lösningen. Dagens kunder betalar inte för att lösa ett problem som inte finns. Därför är det viktigt att du tydligt definerar vilket problem din digitala affärsidé ska lösa och kontinuerligt arbetar med att utveckla och tydliggöra detta både för interna och externa intressenter. 

4. Resurser

En av de största anledningarna att affärsidéer misslyckas är brist på resurser. Ett viktigt jobb för dig med en digital affärsidé är att förstå hur mycket resurser ni har och om dessa kommer räcka för att leda företaget till mål som i sin tur kan leda till lyckad financiering alternativt positivt kassaflöde. 

5. Testning

A/B testning (bra artikel om detta på wikipedia) är ett simpelt och mätbart sätt att konstant förbättra din digitala product/tjänst. Ibland kan små förändringar i design, struktur etc ha positiv påverkan på responsen du får av din målgrupp. Genom A/B testning utvecklar du och förbättrar din produkt utifrån din målgrupps preferens. Detta hjälper dig att skifta om ditt subjektiva antagande från jag tror till jag vet. 

6. Nyckeltal

I tidigt stadium är det viktigt att fokusera på intäker, tillväxt av kundbas och kundanskaffningskostnad. I senare stadium av implementeringen av din digitala affärsidé bör du fokusera på exempelvis engagemang av kunder, bibehållande av existerande kunder, merförsäljning, kundens livscykelvärde och andra viktiga nyckeltal anpassade utifrån din affärsidé.

© 2020 Will & Skill